Aberdeen Asset Management

INSTALLERING AV IDENTITETSHANTERING

Aberdeen Asset Management är Europas största kapitalförvaltare och ville ge sina anställda enkel åtkomst till företagets resurser. För detta krävdes dock att all åtkomst också togs bort när anställda rörde sig genom företaget eller lämnade organisationen.

Stränga regelverk gör att Aberdeen Asset Management också behövde kunna kontrollera och övervaka administratörers åtkomst till känslig information.

KUNDAberdeen Asset Management
OMRÅDEIdentity Management, RBAC, Access Management & Privileged Account Management

Aberdeen Asset Management har, med hjälp av Intragens professionella servicepersonal, levererat både One Identity Manager och Total Privilege Access Management, vilket stärkt och förbättrat systemens säkerhet och revisionsbarhet.

Nicholas Chase, projektledare, Aberdeen Asset Management