AGE UK

HÅLLA KOSTNADERNA SÅ LÅGA SOM MÖJLIGT FÖR BÄTTRE DIREKTSERVICE TILL DE ÄLDRE

Utmaningen för Age UK var att skapa en högkvalitativ styrning av IT-tillgångar på minsta möjliga budget. De vände sig till Intragen för skapa en automatiserad och säker end-to-end-åtkomst.

I alla identitetsprojekt upptäcks problem med IT-landskapet och med organisationen. Sådana problem måste åtgärdas snabbt utan att påverka tidsscheman och kostnader.

ClientAge UK

SkillsIdentity Management, RBAC

    
age-uk_logo1
Med Identity Manager försvann mycket av det tröttsamma jobbet med identitets- och åtkomsthantering. Intragen samarbetade med vår internpersonal för att leverera lösningen med ett minimum av störningar.

- Terry Willis, chef för Information Services, Age UK