Age UK

HÅLLA KOSTNADERNA SÅ LÅGA SOM MÖJLIGT FÖR BÄTTRE DIREKTSERVICE TILL DE ÄLDRE

Utmaningen för Age UK var att skapa en högkvalitativ styrning av IT-tillgångar på minsta möjliga budget. De vände sig till Intragen för skapa en automatiserad och säker end-to-end-åtkomst.

I alla identitetsprojekt upptäcks problem med IT-landskapet och med organisationen. Sådana problem måste åtgärdas snabbt utan att påverka tidsscheman och kostnader.

KUNDålder UK
OMRÅDEIdentity Management, RBAC

Med Identity Manager försvann mycket av det tröttsamma jobbet med identitets- och åtkomsthantering. Intragen samarbetade med vår internpersonal för att leverera lösningen med ett minimum av störningar.

Terry Willis, chef för Information Services, Age UK