CREDIT EUROPE BANK

 

IDENTITETSSTYRNING I BANKVÄRLDEN

På Credit Europe Bank var det viktigast att byta ut det gamla åtkomsthanteringssystemet. För en adekvat processtyrning krävdes komplett uppsikt över vem som hade åtkomst till vilka resurser. Processen slutfördes genom tillägg av åtkomstlicenser.

Credit Europe Banks egen personal fick bättre åtkomst till sina roller med hjälp indexfunktionen för roller och risker i One Identity. Projektet standardiserade och integrerade även rutiner mellan samtliga filialer.

Credit_Europe_Bank_logo-01

ClientCredit Europe Bank

SkillsIdentity Access Governance