RADBOUD UNIVERSITY

 

HANTERING AV TIOTUSENTALS IDENTITETER

Radboud University är ett av Nederländernas främsta högskolor, med 19 000 studenter på över 100 utbildningsprogram. Universitetet består av ett flertal forskningsinstitut och är anslutet till ett av landet största universitetssjukhus. Radboud använder IAM-lösningen för att hantera det stora antalet identiteter och dessas höga komplexitet, liksom för att styra åtkomst till känsliga uppgifter.

Med One Identity Manager kan Radboud University snabbt anpassa sig till nya regelverk och tekniker, och samtidigt säkerställa att användarna har endast den åtkomst de behöver. Genom att utnyttja lösningens självservice kan de själva förbättra användarupplevelsen och samtidigt behålla ansvaret för åtkomsthanteringen inom verksamheten.

ru_en-01

ClientRadboud University

SkillsIdentity Management, RBAC, Self-Service