Robert Gordon University

IDENTITETSSTYRNING I HÖGRE UTBILDNING

Robert Gordon University stod inför utmaningen att styra identiteter på ett modernt sätt och samtidigt anpassa sig till det föränderliga IT-landskapet. Detta kunde de göra genom att ersätta sitt gamla anpassade system med vår företagslösning.

För detta krävdes också att deras personal kunde styra och underhålla plattformen i framtiden. På ett framstående universitet försvåras den redan komplicerade uppgiften med identitetsstyrning genom en mängd olika identiteter.

KUNDRobert Gordon University
OMRÅDEIdentity Access Governance