ROBERT GORDON UNIVERSITY

 

IDENTITY MANAGEMENT IN HET HOGER ONDERWIJS

Robert Gordon University is de uitdaging van modern Identity Management aangaan en heeft zichzelf klaargemaakt voor het veranderende IT-landschap. Dat konden ze bereiken door het oude systeem te vervangen door een bedrijfsoplossing.

Verder moest hun interne team de touwtjes weer in handen krijgen en de kennis hebben om het systeem in de toekomst overeind te houden. Als leidende universiteit hebben ze te maken met het managen van veel verschillende soorten identiteiten. Dit maakt de toch al lastige taak van Identity Management nog uitdagender.

Robert_Gordon_University_logo.svg

ClientRobert Gordon University

SkillsIdentity Access Governance