General Privacy Verklaring

Deze mededeling geldt voor onze toekomstige en huidige klanten. Intragen verzamelen en uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacy kennisgeving en met inachtneming van de desbetreffende verordening en de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit bericht biedt u de nodige informatie over uw rechten en onze verplichtingen, en legt uit hoe, waarom en wanneer we uw persoonlijke gegevens te verwerken. 

Welke informatie verzamelen wij en waarom doet Intragen proces persoonlijke gegevens? 

Intragen verwerkt uw persoonlijke gegevens aan onze wettelijke, statutaire en contractuele verplichtingen te voldoen en voor onze legitieme zakelijke belangen, zodat wij u kunnen voorzien van onze producten en diensten. We zullen nooit het verzamelen van alle onnodige persoonlijke gegevens van u en niet uw gegevens op enigerlei wijze, anders dan vermeld in dit bericht niet verwerken. 

De informatie die wij omvat: 

 • uw naam, zakelijke adres en contactgegevens, waaronder zakelijke e-mailadres en telefoonnummer; 
 • je mobiele telefoonnummer als u deze hebt verstrekt; 
 • correspondentie met u, bijvoorbeeld e-mail en brieven; en 
 • zakelijke documenten, zoals contracten, voorstellen, offertes en facturen. 

De informatie die wij zullen zijn geleverd door u en wij zullen het verzamelen van correspondentie, visitekaartjes etc. die u aan ons verstrekt. 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken? 

Intragen neemt uw privacy zeer serieus en zal nooit openbaar maken of gegevens te delen zonder uw toestemming; tenzij daartoe verplicht door de wet. Wij uw gegevens nog slechts voor zo lang als nodig is en voor de in dit bericht doeleinden. Waar we zijn het verwerken van gegevens op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde intrekken. De doelstellingen en de redenen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden hieronder weergegeven: – 

 • voor de uitvoering van een contract met uw bedrijf, inclusief pre-contract correspondentie zoals e-mails, brieven en voorstellen; 
 • als onderdeel van onze wettelijke verplichting voor het bedrijfsleven boekhoudkundige en fiscale doeleinden; en 
 • voor onze legitieme zakelijke belangen, zodat we kunnen uw bedrijf te voorzien van producten en diensten. 

Wie heeft toegang tot de gegevens? 

Uw informatie kan intern worden gedeeld om adequaat bevoegd personeel voor het beheer en slechts administratief gebruik. 

We zullen informatie over u aan derden als we daartoe wettelijk verplicht zijn dit te doen of waar we moeten voldoen aan onze contractuele verplichtingen voor uw bedrijf. 

Indien in de toekomst zijn we van plan om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld zullen wij u voorzien van informatie over dat doel en alle andere relevante informatie doel. 

Hoe werkt Intragen gegevens te beschermen? 

Wij nemen de veiligheid van uw gegevens serieus. We hebben interne beleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren, per ongeluk vernietigd, misbruikt of openbaar gemaakt, en is niet toegankelijk, behalve door werknemers in de juiste uitvoering van hun taken. 

Voor hoe lang duurt Intragen houden data? 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen vanaf het moment dat u met ons correspondeert pas na elke zakelijke relatie is beëindigd, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met relevante fiscale autoriteiten. Uw gegevens worden uitsluitend bewaard voor zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Transfers buiten de EU 

Intragen gebruik maken van bepaalde producten of diensten (of delen daarvan) die kunnen worden gehost / opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika, wat betekent dat we alle informatie die wordt verzorgd door u buiten de Europese Economische Ruimte ( “EER”) mag overdragen voor de onderstaande doeleinden: – 

 • opslag van zakelijke correspondentie, bijvoorbeeld e-mail en brieven; 
 • opslag en verwerking van zakelijke documenten, bijvoorbeeld contracten, voorstellen, offertes en facturen; en 
 • opslag en verwerking van gegevens om onze relatie met uw bedrijf te beheren. 

Jou rechten 

Als een betrokkene, heb je een aantal rechten. Jij kan: 

 • toegang en een kopie van uw gegevens op aanvraag te verkrijgen; 
 • vereisen het bedrijf om onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen; 
 • vereisen het bedrijf te verwijderen of te stoppen met het verwerken van uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking; en 
 • verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, waar Intragen is een beroep op zijn legitieme belangen als de juridische gronden voor verwerking. 

Wilt u een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen dataprotection@intragen.com 

Als u van mening dat de organisatie niet heeft voldaan aan uw rechten bescherming van gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioner.