Konsultointi ja kypsyys kartoitukset


Tunnista organisaatiosi tietoturvan nykytila sekä asetettuun tavoitetilaan vaadittavat askelmerkit. Nopea ja tehokas suunnitelma jalkautettavaksi.


Tapaa asiantuntijamme
 Solutions Manager FI
Jukka-Pekka Pelttari
Solutions Manager FI

Nopeita hyötyjä ja onnistumisia

Vähennä turhaa rutiinityötä ja minimoi inhimilliset virheet Intragenin IGA-ratkaisuprojekteihin virittämien ratkaisujen ja työskentelytapojen avulla. Intragenin kehittämät ratkaisu- ja työskentelymallit toimivat riippumatta siitä, toteutetaanko projekti jatkuvan kehityksen mallilla, ketteränä tai suunnitelmavetoisena. Työskentelemme tiiviisti asiakkaan tiimien kanssa tuottaaksemme riittävästi lisäarvoa projektin jokaisessa vaiheessa huolehtien samalla vaatimusten järkevästä priorisoinnista: Tärkeimmät asiat ensin.

Presenting1
Breakout

Ihmiset keskiössä

Tietoturva on matka ja tarvitset juuri oikeat ihmiset auttamaan organisaatiotasi pääsemään päämääräänsä. Yhdessä Intragenin asiantuntijoiden avulla nostat organisaatiosi ratkaisujen suunnittelun, implementoinnin, testauksen ja jalkautuksen uudelle tasolle. Et pelkästään säästä aikaa ja rahaa: Saat myös mielenrauhaa itsellesi ja organisaatiollesi.

Onko organisaatiosi kyberturvallisuus tilanteen tasalla

Intragenin identiteetin- ja pääsynhallinta pikatestillä saat nopeasti selville organisaatiosi nykytilanteen ja selkeät ensiaskeleet tilanteen parantamiseksi.


Tee testi

Mittaa suorituskykyäsi

Mittaa ja arvioi organisaatiosi tämän hetkisen tietoturvan suorituskyky Intragenin Identiteetin- ja pääsynhallinnan tietoturvakartoituksella. Autamme sinua rakentamaan tarvittat mittarit (KPI), joiden avulla hahmotat paremmin nykytilan ja tavoitetilan välistä eroa. Saat selville organisaatiosi hyökkäysvektorit ja miten voit kutistaa hyökkäyspinta-alan mahdollisimman pieneksi.

Presenting7
Working-together

Purista kaikki irti nykyisistä IGA-ratkaisuistasi

Nopeuta ja paranna organisaatiosi IGA-ratkaisuiden takaisinmaksua (ROI) Intragenin Ratkaisun Hyötysuhde -arvioinnilla. Tyypillisesti IGA-ratkaisujen kyvykkyyksistä hyödynnetään vain murto-osaa, jolloin investoinnilla saatava hyödyt jäävät odotettua vähemmäksi. Oikein hyödyntämällä ratkaisujen avulla voidaan parantaa merkittävästi tuottavuutta ja tietoturvaa, pienentää riskejä ja ketteröittää organisaation toimintaa.


Lue lisää