Statliga organisationer & kommuner


Säkra din organisation och öka säkerheten för känslig datauppgifter.


Kontakta våra industriexperter
9small
Mikko Raita
Solutions Manager FI

Säkra skydd av känslig data

Statliga verk och organisationer behandlar höga volymer av extremt känsliga uppgifter. För att undvika dataläckor, förnekande av tjänsteattacker och utpressningstrojaner, måste säkerhetsåtgärder vidtas. Med hjälp av en Breach and Attack Simulation (BAS) bedöms ditt befintliga försvar av Intragens Identity and Access Management (IAM). Att få ständig tillgång till uppgifter om var dina svaga punkter finns hjälper dig välja rätt skydd av känsliga uppgifter för att minska ansvaret.


Läs mer om data skydd
bady-abbas-NhrGfUalawQ-unsplash
securing your identity

Användaren i fokus

Statliga organisationer är stora och komplexa med stora användargrupper, som behandlar och lagrar enorma mängder känsliga uppgifter. Starka IGA-lösningar (Identity Governance and Administration) är avgörande för att driva system med användaren och användarupplevelsen i fokus.


Läs mer om IGA

Snabb och säker anslutning

Att olika avdelningar har ett överbryggande samarbete är direkt avgörande för effektiviteten inom statliga organisationer. Stark åtkomsthantering skapar ett logiskt digitalt nätverk, särskilt när det gäller privilegierade konton (PAM). Nätverket är säkert mot interna och externa hot och är också förenklat för att inte minska produktiviteten.


Läs mer om PAM
white-black-staircase
thestandingdesk-exbWFnMcoI0-unsplash

Identifiera potentiella svagheter

Du kan inte förbättra din identitetsoch åtkomsthantering innan du vet hur din organisations system ser ut. Intragens IAM-mognadsbedömning och Breach and Attack Simulation (BAS) hjälper dig att hitta dina svagheter och förbättra affärsprocesser med förenkling och automatisering av dina nuvarande system. 


Läs mer om IAM

Flexibel IT-support när det behövs som mest

Om din organisation saknar IT--expertis inom ett specifikt säkerhetsområde eller ett projekt erbjuder vi flexibla resurser.  Med  hjälp av Intragens ledande experter, konsulter och analytiker ökar du snabbt och kostnadseffektivt kapacitet att förutse och lösa problem redan innan de uppstår. Med ett större IT-team kan du garantera att organisation är säkrad och att den uppfyller regelverk och andra säkerhetskrav. 


Läs om IT-support
Collaboration

Tjänster

Din företagssäkerhet och produktivitet bygger på erfarenhet och expertis när det gäller planering, utformning och leverans. Slösa inte bort värdefull tid utan låt Intragen utföra en säkerhetsbedömning för att fastställa din mognadsgrad när det gäller säkerhet. Våra konsulter är experter med mångårig erfarenhet av att genomföra identitets- och säkerhetsprojekt.


Mer läsning

Lösningar

Håll cyberattacker på säkert avstånd och optimera din produktivitet med hjälp av vårt säkerhetsutbud, implementerat av konsulter och skräddarsytt för att passa just din organisation. Ta reda på vilka lösningar du kan använda för att se till att ditt företag följer regelverk, har en enkel åtkomst och ett starkt försvar.


Mer läsning