Privileged Access Management (PAM)


Skydda din organisations huvudnyckel.


Kontakta oss
4small
Colin Miles
UK Country Manager

Skapa motbrand i din dataskog

Privilegierade konton har åtkomst till stora delar av organisationers system. Innehavaren av ett sådant konto kan ge behörighet att kringgå säkerhetsåtgärder. Om fel person får tillgång till dessa konton kan de ta sig djupt in i företagets system. Minska risken för stöld av autentiseringsuppgifter och obehöriga privilegieutökningar genom att implementera PAM (Privileged Access Management) och skydda privilegierade konton.

white-black-staircase
bady-abbas-NhrGfUalawQ-unsplash

Vakta huvudnyckeln

Det är lätt att förbise riskerna med den obegränsade åtkomsten som privilegierade konton ges, särskilt eftersom de ansvariga IT-administratörerna inte själva kontrolleras. Priviligied Access Management, PAM, hjälper dig att upptäcka missbruk av priviligierade konton. Det hjälper dig också att ge behörigheter och åtkomst till administratörer, baserat på deras roll och behov. Om du låter Intragen automatisera nyanställdas tilldelning av privilegierade konton sparar du tid och minskar risken för fel som uppkommer via den mänskliga faktorn.

Vi garanterar din efterlevnad

Privilegierade konton utgör eller bryter säkerhet och efterlevnad i dagens miljö av cyberhot. Därför är det av högsta vikt att se till att du följer den bästa PAM-lösningen för din organisation och att du implementerar den snabbt. Du kan lita på Intragens team av experter med lång erfarenhet av att implementera och integrera lösningar från början till slut.

amber-glass
denys-nevozhai-2vmT5_FeMck-unsplash

Snabb implementering

I dagens cyberhotmiljö är en PAM-implementering en bra investering i din organisatons säkerhet. Med en PAM-lösning kan din organisation kraftigt minska effekterna av ett intrång, spara pengar och förhindra irreparabla skador på IT-system. Du kan lita på Intragens expertis och erfarenhet för maximala resultat på minimal tid.


Mer läsning