Projektledning och styrning


Vi ger dig en trygg leverans med minimerade risker.

Daniell Kilian Technical Consultant
Daniell Kilian
Technical Consultant UK

Spara dyrbar tid

IDM-projekt (Identity Management) innebär att många arbetsuppgifter sker samtidigt och att anställda och resurser används för specifika timsramar. Intragen hjälper dig att spara tid och pengar genom att våra team använder metoder och unika automatiska verktyg när vi planerar och verkställer för dig.

Conference
Headshot

Använd data för att fatta beslut

Din organisationsinformation kan förvaras i ett så kallat identity warehouse så att du på ett enkelt och smidigt sätt kan använda det som referens genom resten av din IDM-resa. Governance Mode (ung styrningsläget) är vår identity warehouse-process. Den hjälper dig att förstå informationen så att varje åtgärd du vidtar är baserat på data.

Säkerhet är en kontinuerlig process, inte ett statiskt tillstånd.

IAM-bedömningen av säkerheten inom din organisation är en gemensam insats där våra analytiker och specialister möter ditt team och din organisation.

Ladda ner broschyren för att läsa mer.


Ladda ner broschyren

Snabb och frekvent framgång

Det är viktigt för din organisation att få ut det bästa ur projekten. Minska risker och öka affärsvärdet med vår agila DevOps-metodik. Vi minskar tillämpningarnas storlek för att arbeta snabbt och leverera det du behöver, vilket gör det möjligt för dig att hantera dina egna system.

Workout4
Workout2

Förstärk din analys

Vår strukturerade analysmetod, Core IDM, hjälper dig att se vad din organisation behöver. Core IDM tillhandahåller ett övergripande planeringsprotokoll över dina behov. Protokollet kan användas för analys, implementering, tester och support. Det visar också hur alla komponenter samlas. Alla våra konsulter använder vår kraftfulla metod för att optimera varje steg i projektet.


Mer läsning