Utbildning


Lär dig dina system så att du kan underhålla dem.


Mer om utbildning
Mikko Raita Solutions Manager FI
Mikko Raita
Solutions Manager FI

Vad behöver just din organisation?

I våra workshops lär du dig hur identitets- och åtkomshantering (IAM) kan revolutionera din organisations säkerhet och produktivitet. Vi ger dig insikt i de största IAM-utmaningarna som företag står inför så att du kan optimera funktionaliteten i alla lösningar. Välj sjäv bland våra standardkurser och anpassade kurser. Identitets- och åtkomsthanteringslösningar kan förefalla komplexa, men ju mer du förstår och skyddar dina egna system desto lägre blir kostnaden för din organisation.

Discussing
Collaboration

Anpassa din utbildning

Utbildningsbehoven skiljer sig mellan olika företag och du kan se till att utbilda ditt eget team efter dina specifika behov. Du väljer själv vilka aspekter av identitetshantering (IDM) och säkerhet du vill fokusera på, i vetskap om att vi alltid levererar råd baserade på den mest aktuella informationen på marknaden.

Dina valmöjligheter

Du kan välja någon av våra standardkurser som täcker utvecklarutbildning, funktionell och operativ administration samt rollhantering. Eller anpassa din utbildning genom att välja aspekter från våra standardkurser tillsammans med ett brett utbud av ämnen som bland annat behandlar:

Award

IDM-förvaltning

Next

Färdplan

Package

Strategi

Rotate

Agil IDM

Chip

Företagsprocesser

Add Person

Livscykler för användare

People

Rollmodeller

Target

Riktat system

Terminal

Dataimport

Sliders

Styrning, risk och efterlevnad

Lär dig det vi lär oss

Utbildningen du får från Intragen är samma utbildning som vi ger våra professionella konsulter i vår egen akademi. Du lär dig våra bästa metoder och får ta del av all den erfarenhet vi förmedlar till nya generationer av konsulter, utvecklare och projektledare.

Meeting2
Debating

Lär på distans

Oavsett var du befinner dig i världen kommer du att uppleva de bästa aspekterna av våra personliga seminarier online. Med kontor i flera länder har vi stor erfarenhet av internationell kommunikation och av att jobba hemifrån.


Mer läsning