Tietoa meistä


Miksi valita Intragen?

Alex Fagioli
Alex Fagioli
Chief Executive Officer

Turvaa identiteettisi

Kun identiteetinhallinta ja tietoturvaratkaisut on konfiguroitu oikein, voit olla varma, että myös liiketoimintasi toimii jouhevasti ilman isompia huolia. Organisaatiosi tarvitsee kumppanin, joka pystyy kehittämään olemassa olevia sekä tuottamaan uusia ratkaisuja ja prosesseja. Tietoturva ja käytettävyys ovat avainominaisuuksia tuottavissa järjestelmissä. Selvitetään yhdessä organisaatiosi lähtötilanne ja priorisoidaan kehityskohteet. Intragen on noin 70 asiantuntijan yritys, joka on keskittynyt identiteetinhallinnan ja tietoturvan ratkaisuihin. Osaaminen ja laatu ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia tekijöitämme, mutta määrässäkin löytyy: Intragen on toteuttanut satoja IDM-projekteja ja kerryttänyt yhteenlaskettua kokemusta yli 180 vuoden verran.
Helsinki
JobLitstings1

Olemme täällä sinua varten

Selkeät KPI-mittarit luovat hyvän pohjan mistä ponnistaa ja tunnistaa organisation identiteetin- ja pääsynhallinnan kehitystarpeet:

  • Identiteetinhallinta (IGA)
  • Kertakirjautuminen ja vahva tunnistautuminen (SSO ja MFA)
  • Privileged Access Management (PAM)
  • Security Incident and Event Monitoring (SIEM)
  • Breach and Attack Simulation (BAS)
Sinun ei tarvitse investoida uusiin, sisäisiin resursseihin, vaan voit antaa Intragenin asiantuntijoiden hoitaa organisaatiosi arviointi-, suunnittelu-, projektihallinta ja ylläpitotehtävät.

Intragenin tarina

16 vuotta sitten saatavilla oleva teknologia ja konsulttien kokemattomuus identiteetin- ja pääsynhallinnan alalla johtivat lukuisiin epäonnistuneisiin projekteihin. Vuonna 2006 Ian Yoxall ja Mike Jones päättivät perustaa Intragenin tuodakseen vahvempaa osaamista teknologiahankkeiden tueksi. Tulevien vuosien aikana Intragen teki tiivistä yhteistyötä alan parhaiden kumppaneiden kanssa oppiakseen tuntemaan markkinoilla olevat ratkaisut ja valitsemaan niistä parhaat. Ian ja Mike tunnistivat nopeasti, että jokaiseen teknologiaan liittyi omat haasteensa ja vahvuutensa. He kehittivät oman projektimallinsa, jonka avulla asiakkaille tuotettiin pieniä, hyödyllisiä kokonaisuuksia nopealla sykillä. Näin vähennettiin inhmillisiä virheitä, manuaalisen työn ja raskaan etukäteissuunnittelun määrää sekä projektien epäonnistumisriskiä merkittävästi. 16 vuotta myöhemmin vuonna 2021 Intragen on yritys, joka kykenee tekemään tietoturvaan ja identiteetin- ja pääsynhallintaan liittyviä projekteja joustavasti eri projektimalleilla ja teknologioilla, aina ketteristä devops-toimituksista suunnitelmavetoisiin, inkrementaalisiin projekteihin. Intragenin asiantuntijat ovat osaamiseltaan ja kokemukseltaan alan huippuja ja ovat tehneet vuosien aika satoja erilaisia projekteja.

Tiimi

Nicola Austin
Chief People Officer
Alex Fagioli
Chief Executive Officer
Samu Harrinvirta
Head of Solutions Advisory & Marketing
Martin Ward
Chief Finance Officer