Rådgivning & Säkerhetsexpertis


Testa din säkerhetsnivå. Intragens affārskonsulter och säjerhetsxperter erbjuder ett snabbtest som ger överblick och nulāgesanalys.


Prata med våra experter
 Solutions Manager FI
Jukka-Pekka Pelttari
Solutions Manager FI

Snabb och kontinuerlig sucessmetodologi

Med hjälp av Intragens unika kombination av agil DevOPs-metodologi och IGA-lösningar kan du hålla kostnaderna nere genom att det manuella arbetet reduceras. Det minimerar också risker orsakade av den mänskliga faktorn. Agil DevOps gör det möjligt att etablera ett smidigt samarbete där vårt team snabbt och frekvent kan leverera backlog-artiklar utan att några långa planeringsdokument behövs i varje nytt fas av projektet.

Presenting1
Breakout

Rätt person på rätt plats

IT-säkerhet är en resa, och du behöver ha rätt personer med dig på färden. Resan blir snabb och enkel när Intragens erfarna team av affärs-, funktions- och teknikkonsulter bidrar med planering, utformning, test och råd om hur lösningar bäst utförs. Du sparar inte bara tid och pengar, du får också en smidig projektupplevelse med vår experthjälp.

Hur säker är din organisation?

Använd våra mognadstest för att ta reda på hur din organisations identitets-och åtkomsthantering ser ut. Resultatet visar vilka åtgärder du behöver vidta för att förbättra användarhanteringen och IT-säkerheten.


Gör testet

Mät din prestationsförmåga

Mät din organisations säkerhetsprestanda med vår säkerhetsutvärdering när det gäller identitets- och åtkomsthantering (IAM) . Nyckeltal för din verksamhet, så kallad KPI, ger oss mätvärden för att på rätt sätt etablera var på riskskalan din verksamhet ligger och var den borde vara. Du kommer att få reda på var din organisation är som mest sårbar och hur du kan minimera risken för en attack.

Presenting7
Working-together

Öka ROI för din IGA-lösning

Se till att du verkligen drar nytta av våra tjänster på bästa sätt. Vår bedömning av hur du använder vår produkt kan öka din investeringsavkastning, ROI, när det gäller identitet, styrning och administration (IGA). IGA-verktygen ökar din operativa effektivitet, höjer säkerheten, begränsar risker och förbättrar verksamhetsrörligheten.


Mer läsning