Intragen Featured in IDG, Exploring Benefits of Identity Management


May 20, 2020 5:40:00 PM
Coinciding with the recent Sweden office opening, IDG spoke with Lotta von Schantz, Country Manager for Intragen Sweden, about the increased vulnerability digitisation, the higher demands it places on robust IT security and why identity management is non-negotiable to meet these challenges. 
 
Digitaliseringen ökar sårbarheten och ställer högre krav på god IT-säkerhet. Till att börja med behövs kontroll av vem som har åtkomst till vilka IT-resurser och data. För att lyckas krävs identitetshantering.
 

 Läs artikeln